Psycho-educatie voor familie van patiënten

Wat is psycho-educatie?

Psycho-educatie is in de wereld van geestelijke gezondheidszorg een begrip geworden. Professionelen proberen zo concreet mogelijke informatie omtrent specifieke ziektebeelden aan patiënten én de betrokkenen aan te bieden.

Mijn doelstelling is niet zozeer hen inzicht te geven in het betreffende ziektebeeld, dan wel het concreet aanbieden van bepaalde strategieën en technieken en het leren begrijpen van de ziekte / de stoornis om zo meer grip op het leven te krijgen en aldus ook de kwaliteit ervan te verbeteren.Ik bied dit zowel individueel als in groep aan.

Voor wie is onze psycho-educatie?

Hoewel de tijd dat mensen onwetend en dom werden gehouden gelukkig grotendeels voorbij is, kunnen we moeilijk ontkennen dat onwetendheid, angst en vooroordelen omtrent psychische problemen nog steeds een groot taboe zijn. Informatie is dus noodzakelijk, ook voor de gezinsleden van personen met geestelijke gezondheidsproblemen. Zij worden vaak in het gehele proces van de geestelijke gezondheidszorg in de kou gelaten en hebben nood aan informatie. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is dat ook zij weten wat het probleem van hun familielid inhoudt. Gezinsleden die betrokken zijn op een persoon met psychose of schizofrenie ervaren deze nood zeer sterk gezien de soms bizarre en vreemde symptomen en gedragingen van hun gezinslid. Hoewel de meeste familieleden en patiënten al aardig wat informatie hebben verzameld is een mooie gestructureerde uitleg, die up-to-date en wetenschappelijk correct is, geen overbodige luxe. Wat van al de vergaarde informatie is juist? Wat met al die vragen die u altijd al heeft willen maar nooit heeft durven vragen? Ik richt me voornamelijk op de familieleden van personen met geestelijke gezondheidsproblemen maar ook op patiënten (mits duidelijke afspraken met behandelende therapeut!), geïnteresseerden. Ik bied dit dus zowel individueel als in groep aan.