Hoeveel kost een therapie?

Een vaak gestelde vraag is hoeveel psychotherapie nu mag kosten. Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Ik schets dit kort en probeer dit in mijn visie wat te kaderen.

Hoewel ik niet exact kan zeggen hoeveel het tarief zal bedragen (omdat het individueel bepaald wordt), kan ik wel meedelen dat de stelregel is dat de prijs van psychotherapie varieert naargelang de psychotherapeut en het type van therapie. Een korte therapie van het behavioristische type wordt dus noodzakelijkerwijs goedkoper dan vijf maanden of drie jaar psychoanalyse! U kan me natuurlijk altijd even contacteren om de meer individueel benaderende prijs te weten te komen (zie contact). Met sommige instellingen hebben wij afspraken omtrent het tarief. Zij zullen u in dat geval hiervan op de hoogte brengen.

In elk geval zal de kost van onze sessies tijdens de eerste sessie het voorwerp zijn van een duidelijk mondelinge afspraak tussen u en mij.

Het liefst wordt er na iedere sessie contant betaald. Het eerste gesprek is standaard €70. We vragen ook om steeds twee sessies op voorhand te plannen en  we verwachten dat deze sessies goed worden genoteerd om  het vergeten van sessies  te voorkomen. Telefonisch overleg wordt aangerekend aan 15 euro per aangevangen tien minuten.  We rekenen hiervoor voor op uw begrip.

Bij mutualiteiten zijn er vaak enkele terugbetalingsmogelijkheden.

– Christelijk Ziekenfonds (CM): Per zitting  50 %, maximum van 30 euro. Leden met verhoogde tegemoetkoming per zitting 75 %  met maximum van 45 euro. Er zijn tot twaalf tegemoetkomingen per lid voorzien. Mijn CM-erkenningsnummer is 09976548

– Vlaams Neutraal Ziekenfonds: 10€ per sessie, maximum 5 sessies per jaar

– Socialistische Mutualiteit: dit verschilt van de provincie tot provincie

– Euromut: 10€ per sessie, maximum 6 sessies per jaar

– Liberale Mutualiteit: 20€ per sessie, maximum 6 sessies per jaar (enkel jongeren -19)

– Partena: €15 per sessie, maximum 6 sessies per jaar (enkel jongeren -19)

– Securex: 30€ per jaar (enkel jongeren -19)

–  Nabestaanden  kunnen normaal na het  overlijden van familielid  soms ook een kleine terugbetaling krijgen.

Deze informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor meer info kan je jouw mutualiteit contacteren of kijken op www.compsy.be/reglementering/mutualiteit.

Indien u een onkostennota krijgt, gelieve deze te betalen binnen de veertien dagen na het versturen van dit schrijven. Bij gebrek  aan betaling zullen na de eerste aanmaning verwijlinteresten a rato van de wettelijke rentevoeten verschuldigd zijn. In geval van een eerste aanmaning is een bijkomende administratiekost van60 euro verschuldigd. Vervolgens zullen nog een tweede en derde aanmaning onder dezelfde voorwaarden verstuurd worden of gebeld worden, waarna het dossier onverwijld wordt overgemaakt voor verdere vorderingen. Bij verdere in gebreke stelling zal beroep gedaan woorden op een incassobureau of een deurwaarder. Deze kosten worden volledig verhaald op de schuldenaar. Bij een gerechtelijk geschil zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.  Indien een factuuur of kostennota niet klopt, gelieve deze te melden binnen de veertien dagen.