Welke therapie?

Wij bieden verschillende therapievormen aan. U vindt een kort overzicht hier onder de knoppen in de bovenstaande balk en aan de rechterkantonderaan deze pagina.

Naast relaxatietherapie bieden we ook psycho-educatie voor zowel patiënten als hun familie aan. Onder de hoofding psycho-educatie kan u lezen wat dit juist inhoudt en voor wie het allemaal geschikt is.

Onder deze hoofding kan niet enkel lezen wat dit juist inhoudt maar ook extra informatie over de ethiek ervan.

Aanmelding: hoe komt u bij ons terecht?

Ik werk samen met huisartsen en andere hulpverleners. Zij kunnen u doorverwezen of het advies gegeven hebben om met mij contact op te nemen. Maar ook uzelf kan hiertoe het initiatief hebben genomen zonder doorverwijzing van een andere hulpverlener.

Verloop van de therapie

Na één of meerdere inleidende gesprekken beslissen we al dan niet om met de toekomstige patiënt in zee te gaan. In die eerste gesprekken hebben we het over uw klachten, persoonlijkheid, leefomstandigheden, jeugdervaringen, uw partner en andere zaken die voor het goed begrijpen van u en uw klachten nodig zijn. Aan de hand van het beeld wat uit de gesprekken naar voren komt, wordt er met u een plan uitgestippeld over de aanpak van de problemen en welke veranderingen wenselijk en noodzakelijk zijn. Zo probeer ik sàmen met u na te gaan waar u aan wilt werken, of ik u deze hulp kan aanbieden en welke wijze van de therapievormen daar het beste bij aansluit. Dit eerste gesprek duurt driekwart tot anderhalf uur. Dan wordt er in samenspraak met haar of hem afgesproken of we al dan niet en welke therapievorm zullen aangaan. We werken samen met huisartsen en andere hulpverleners zoals sociaal assistenten, kinesisten, diëtisten, … Aan interdisciplinair overleg hecht ik dus veel waarde. Dit betreft niet alleen de contacten binnen de praktijk, maar ook het overleg buitenshuis zoals met wijkverpleging, thuiszorg en met sociaal-psychiatrische verpleegkundige, artsen enz.

Deontologie

In de therapieën die we aanbieden, wordt uitsluitend van wetenschappelijk verantwoorde methoden gebruik gemaakt. Ik laat me daarbij leiden door de voorschriften van de deontologische code van psychologen uitgewerkt door de Belgische Federatie van Psychologen, die van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, van de Vlaamse Vereniging voor psychoanalytische psychotherapie en van de Belgische School voor Psychoanalyse. Via deze link kan u al wat vinden: https://www.compsy.be/deontologische-code.

Al onze medewerkers hebben zich geëngageerd om zich aan de deontologische code van de psychologen te houden.

Onderzoek en publicatie

Omdat een goede praktijk nooit helemaal los kan staan van de laatste bevindingen op wetenschappelijk vlak, probeer ik zo veel mogelijk op de hoogte te blijven van de laatste bevindingen op wetenschappelijk vlak. Bovendien neem ikzelf op regelmatige basis deel aan onderzoek. Extimacy® betekent daarom ook onderzoek en lezingen! Momenteel doen we onderzoek naar o.a.

·Psychische aspecten van wachttijden bij asielzoekers

·Inloed van narratieve aspecten in verwerkingsprocessen van trauma’s

·Gebruik van rituelen als vorm van psychotherapie in multiculturele contexten

·Religie en persoonlijkheidsprofielen met behulp van de Post-kritische geloofsschaal

·Ziekte-beeld of ziekte-taal?

·Freud ook een prozaschrijver?

·Spanningsveld juridische verwachtingen en therpeutische opdracht

Van tijd tot stond geef ik ook lezingen over mijn onderzoeken.

Cursussen en workshops

Vanuit onze oude samenwerking met dr. Frank Delvaux geven we informatiereeksen over slaapvaardigheden.

Teambuilding

Samenwerkingen

Aan interdisciplinair overleg hechten we veel waarde. Dit betreft niet alleen de contacten binnen de praktijk, maar ook het overleg buitenshuis zoals met wijkverpleging, thuiszorg en met sociaal-psychiatrische verpleegkundige, artsen enz.